KARTA ZGŁOSZENIA


W celu otrzymania Karty Zgłoszenia, zawierającą koszty uczestnictwa w turnieju, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

 

tomasz@almar-sport.pl

mirek@almar-sport.pl