KARTA ZGŁOSZENIOWA


W celu otrzymania Karty Zgłoszenia, zawierającą koszty uczestnictwa, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: tomasz@almar-sport.pl lub mirek@almar-sport.pl